Bukové dřevo pro naše rostoucí židle a jeho udržitelnost

Blog Bukové dřevo pro naše rostoucí židle a jeho udržitelnost

Pro výrobu našich výrobků atˇ už rostoucí židle nebo konstrukčních dílů nábytku pro mateřské školy používáme především bukové dřevo, které je zastoupeno hojně v naší přírodě, nebotˇ roste všude okolo nás.

Lesy majitelé soustavně udržitelně obhospodařují dle příslušných lesních zákonů České reubliky s cílem vytvoření stabilního, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšeného lesa, který je zárukou jeho budoucnosti.

Tím je zajištěn přirozený rozvoj lesa a smysluplné využití dřeva použitého z lesů, které rostou všude okolo nás.

Zpět na výpis